Front Advokater


Alexandra Eklund Paralegal

Utbildning

Paralegalexamen, Yrgo Högre Yrkesutbildning, Göteborg, 2015

Kurs i Internationella relationer, Göteborgs universitet, 2012

Erfarenhet

Paralegal, Front Advokater, 2015-

Uppsatspraktikant, Front Advokater (f d Gärde Wesslau Göteborg), 2015

Språk

engelska