Front Advokater


Bengt Ohlsson Senior Tax Counsel

Kompetens

Skatterätt

Bolagsrätt

Fastighetsrätt

Offentlig verksamhet och upphandling

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 1983

Civilekonomexamen, Göteborgs universitet, 1967

Erfarenhet

Senior Tax Counsel, Front Advokater (f d Gärde Wesslau Göteborg), 2012-

Senior Tax Advisor, MAQS Law Firm, 2009-2012

Senior Tax Advisor, Ernst & Young AB, 2004-2009

Partner, Ernst & Young AB, 1987-2006

Chef för skatteavdelningen i Västra Sverige, Ernst & Young AB, 1986-2004

Skattejurist, Ernst & Young AB, 1983-1986

Taxeringsdirektör, Länsstyrelsen, 1979-1983

Avdelningsdirektör och chef för arbetsgivarenheten, Lokala Skattemyndigheten, Göteborg, 1974-1979

Sekreterare i Traktamentsbeskattningsenheten Skattemyndigheten, Göteborg, 1972-1974

Gruppchef, Revisionsenheten Skattemyndigheten, Göteborg, 1970-1972

Taxeringsrevisor, Länsstyrelsen i Göteborg- och Bohuslän,  1968-1970

Språk

engelska