Front Advokater


Hannes Sentek Advokat

Kompetens

Fastighetsrätt (inkl. plan- och byggfrågor)

Mark- och miljörätt

Bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt

German desk

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs Universitet, 2013

Juridik, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, 2010-2011 

Erfarenhet

Advokat, Front Advokater, 2013-

Skadereglerare företagsskador, Länsförsäkringar, Göteborg och Bohuslän, 2013

Sommarnotarie och project assistant, Advokatfirman Cederquist, 2010

Språk

engelska tyska

Övrigt

Medlem i västsvenska miljörättsföreningen

Medlem i svensk-tyska föreningen

Medlem i Deutsch-Nordische Juristenvereinigung

Medlem i försäkringsjuridiska föreningen