Front Advokater


Sofie Strempel Advokat

Kompetens

Fastighets- och hyresrätt

Kommersiell avtalsrätt

Processrätt

German desk

Utbildning

Affärstyska, ISIT, München, 2008

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2004

Erfarenhet

Advokat och partner, Front Advokater, 2014-

Hans Strempel Advokatbyrå AB, 2007-2014

Trainee, Wallenstam AB, 2011

Trainee, EBS Advokatbyrå, 2004-2005

Språk

engelska tyska franska

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2013.

Styrelseledamot, HSB Göteborg.

Styrelseledamot, Ullevi TK.