Front Advokater

Victor Karlsson IT-assistent

Utbildning

Nätverk- och kommunikationsteknik, ITG, Göteborg, 2012-2015

Erfarenhet

IT-assistent, Front Advokater, 2017-

IT-tekniker, Infocare Service AB, Göteborg, 2015-2017.

Praktik, IT-tekniker, VGR-IT, Göteborg, 2014-2015

Språk

engelska